Verkiezing

Zet de stap! Word Studentenvertegenwoordiger!

De taak als Studentenvertegenwoordiger is een verantwoordelijkheid die je opneemt naar jou en de studenten van de school toe. Je vertegenwoordigt meer dan 5000 studenten in de verschillende onderwijsraden binnen en buiten onze school. Het is een compleet nieuwe ervaring waardoor je de school beter leert kennen en ervaring verwerft in organiseren, in dialoog gaan met andere partijen, adviseren, etc. Als Studentenvertegenwoordiger laat je het beleid van de school voelen wat er leeft onder de studenten. Jouw stem heeft zeker belang en kan dingen veranderen, ten goede van de school.

Vacature van een Studentenvertegenwoordiger

Per departement zoeken we steeds 2 mannen en 2 vrouwen

De samenstelling van de studentenraad moet gender evenwicht zijn per departement.

Wie zoeken we?

Ben je geëngageerd, en zet je je graag in voor je medestudenten op de school?

Heb je vernieuwende ideeën over de aanpak in de Erasmushogeschool? Ben je geïnteresseerd in alles binnen den buiten je campus en heb je hier een mening over? Laat je je mening ook horen en ben je niet bang om in discussie te gaan?

Heb je de nodige skills om dingen te veranderen?

Je kan tijd maken voor de vergaderingen en verantwoordelijkheden die bij je mandaat horen

Je kan essentiële informatie opslaan en doorspelen naar de Studentenraad.

Je weet wat er leeft binnen en buiten je campus

Wat wordt er van jou verwacht?

Voordelen

Je geniet van het statuut als Studentenvertegenwoordiger, dus mag je lessen overslaan om belangrijke vergaderingen bij te wonen

Je bouwt een interessant netwerk uit, waar je verschillende personen binnen de EhB, VVS of UAB leert kennen

Je verandert dingen ten goede voor je medestudenten, appreciatie zal volgen!

Je stimuleert je ervaringen in verschillende belangrijke competenties zoals organiseren, vergaderen, standpunten realiseren, etc

Ondersteuning

Uigaves die relevant zijn met de Studentenraad worden terugbetaald

Je krijgt de steun van andere studentenvertegenwoordigers om projecten uit te werken

Je hebt de steun van verschillende beleidsadviseurs en medewerkers binnen de Erasmushogeschool

Heb je interesse om studentenvertegenwoordiger te worden? dien dan je kandidatuur in!

Je kan je kandidaat stellen vanaf Woensdag 19 April 2017 vanaf 10u

Schrijf je in!